3D MODEL KAŠTIEĽA VO VINNOM

3D Model Kaštieľa vo Vinnom

Klient: Obec Vinné

Kategória: LETECKÉ MAPOVANIE

Realizácia: 2021

Prostredníctvom leteckých prác bezpilotným lietadlom – dronom, bola vyhotovená fotodokumentácia predmetnej budovy. V rámci realizácie týchto prác boli v predmetnom území použité kontrolné pozemné body s geodetickým zameraním pričom dĺžka observácie na bode bola 15min. Získaný materiál bol prevedený do 3D modelu.

FOTOGRAFIE

VIDEO

3D MODEL