GOLDBECK - HALA BR0278 PANATONNI DCB

goldbeck

Klient: GOLDBECK

Kategória: LETECKÝ MONITORING

Realizácia: 2021

Pre spoločnosť GOLDBECK realizujeme monitoring priebehu výstavby haly BR0278 Panatonni DCB v Košickom priemyselnom parku neďaleko letiska. Monitoring bol vykonávaný nepretržite v trvaní niekoľkých kalendárnych mesiacov pričom let bol uskutočňovaný každých 7 dní.

goldbeck logo

FOTOGRAFIE

VIDEO