GOLDBECK - HALA BR0296 PANATONNI DCB.2

goldbeck_ld_7

Klient: GOLDBECK

Kategória: LETECKÝ MONITORING

Realizácia: 2022

Pre spoločnosť GOLDBECK realizujeme monitoring priebehu výstavby haly BR0296 Panatonni DCB.2 v Košickom priemyselnom parku neďaleko letiska. Monitoring je vykonávaný nepretržite v trvaní niekoľkých kalendárnych mesiacov pričom let je uskutočňovaný každých 7 dní.

goldbeck logo

FOTOGRAFIE