GOLDBECK - HALA BR0304 MUBEA

Mubea

Klient: GOLDBECK

Kategória: LETECKÝ MONITORING

Realizácia: 2022 – 2023

Pre spoločnosť GOLDBECK realizujeme monitoring priebehu výstavby haly BR0304 Mubea v Priemyselnom parku Veľká Ida. Monitoring je vykonávaný nepretržite v trvaní niekoľkých kalendárnych mesiacov pričom let je uskutočňovaný každých 7 dní.

goldbeck logo