GOLDBECK - HALA BR0281 BALIARNE OBCHODU POPRAD

Baliarne obchodu Poprad

Klient: GOLDBECK

Kategória: LETECKÝ MONITORING

Realizácia: 2023

Pre spoločnosť GOLDBECK realizujeme monitoring priebehu výstavby haly BR0281 Baliarne obchodu Poprad v Spišskej Belej. Monitoring je vykonávaný nepretržite v trvaní niekoľkých kalendárnych mesiacov pričom let je uskutočňovaný každých 7 dní.

goldbeck logo