PRÁŠKOVÁ LAKOVŇA KOLAK S.R.O.

Klient: Kolak s.r.o.

Kategória: LETECKÉ FOTO A VIDEO

Nakoľko táto prášková lakovňa pravidelne investuje do nových technológií a inovácií, aj marketingová stránka tomu musí byť prispôsobená. Vytvorili sme pre to nové moderné prezentačné video spoločnosti zachytávajúce samotný výrobný proces.