VÝPOČET KUBATÚR VYUŽITÍM UAV

Klient: Cestné stavby Michalovce s.r.o.

Kategória: LETECKÉ MAPOVANIE

Realizácia: 2021

Predmetom zákazky bolo určenie kubatúr jednotlivých daných frakcií kameniva. Zvolená bola metóda využitím UAV a stereofotogrametrie pre tvorbu 3D modelu predmetného územia v kombinácii s určením kontrolných pozemných bodov využitím GNSS s dĺžkou observácie na bode 15min..