ZAMERANIE CESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Klient: ROADS, s.r.o.

Kategória: LETECKÉ MAPOVANIE

Realizácia: 2021

Realizácia polohopisného a výškopisného zamerania územia v obci Rozhanovce s využitím leteckých záberov reálneho stavu v teréne.

LETECKÁ SNÍMKA