LETECKÉ MAPOVANIE

Leteckým mapovaním je možné vyhotoviť zábery zemského povrchu v ťažko prístupnom teréne a bez narušenia povrchu meraného objektu. Tieto zábery sú merateľné a tak je možné využiť ich na mnohé účely. Výhodou je taktiež rýchlosť, akou je možné prísť k výsledkom (v porovnaní s pozemnými metódami) a skutočnosť, že takéto meranie nezasahuje do činností, ktoré v okolí meraného objektu prebiehajú.
Mapovanie je úzko prepojené s geodetickým meraním, kde vďaka zameraniu vlícovacích bodov je možné pripojiť dáta do výškového a polohového súradnicového systému. Výsledkom sú potom ortofotomapy, 3D modely území či objektov, alebo dáta, prostredníctvom ktorých je možné vypočítať objemy a plochy.

MODERNÉ SLUŽBY

Mračno bodov z LIDARového scanovania

MRAČNO BODOV

Ortofotomapa

ORTOFOTOMAPY

Digitálny model terénu

DIGITÁLNY MODEL TERÉNU (DTM)

Objemy

POVRCHY A OBJEMY

3D Model zrúcaniny MILOJ

3D MODEL

Vrstevnice

VRSTEVNICE

ŠTANDARDNÉ SLUŽBY

Geodetics s Lidarom
Všetky moderné metódy zberu dát medzi ktoré radíme mapovanie dronom alebo LIDARom umiestneným na motorovom vozidle musia byť doplnené o dáta, ktoré sa aj naďalej získavajú štandardným spôsobom aký poznáme v odvetví Geodézie a kartografie.
Tieto služby sú teda aj naďalej poskytované tak ako doteraz a v prípade potreby Vám ich radi poskytneme. Pre viac informácii pokračujte na našu stránku venovanú štandardným technológiám.
Geodetics s.r.o.

REFERENCIE Z TEJTO OBLASTI SLUŽIEB