LETECKÝ MONITORING

Inšpekcia z dronu
V rámci leteckej inšpekcie je možné vykonať vizuálnu kontrolu zariadení, ktoré sú umiestnené vo výškach a prístup k ním je komplikovaný ako napr. stožiare elektrickej rozvodnej siete, komíny, vysielače a pod.
V prípade mimoriadnych udalostí je možné monitorovať rozsah spôsobených škôd či už požiarmi alebo povodňami. Vďaka tomu, že obraz sa prenáša v reálnom čase k operátorovi dronu, vieme pomôcť aj pri pátraní po osobách v ťažko prístupnom teréne.

REFERENCIE Z TEJTO OBLASTI SLUŽIEB