Konzultácie a školenia

Sledovať všetky zmeny v oblasti bezpilotných lietadiel a absorbovať také veľké množstvo informácií je niekedy zložité. Naším cieľom je prostredníctvom konzultácií a školení vysvetliť základy bezpilotného letectva komukoľvek, kto má o to záujem, bez ohľadu na to, či sa plánuje alebo neplánuje stať pilotom.

Školenie

Školenie

Školenie prebieha formou prezentácie (online pre jednotlivca / osobne pre skupinu ľudí), počas ktorej je vysvetlený úvod do problematiky bezpilotného letectva, kategórie dronov a spôsobov ich prevádzky, registrácia prevádzkovateľov, skúšky pilotov a pod. 

Upozornenie: nejedná sa o prípravu na skúšky pilota

Trvanie

1 hodina

Cena

99 €

Konzultácia

Konzultácia je určená pre jednotlivca, ktorý potrebuje poradiť priamo pri riešení konkrétneho problému alebo požaduje asistenciu pri úkonoch realizovaných v súvislosti s bezpilotným letectvom ako napr. vyplnenie formulára, podanie prihlášky, poistenie dronu a pod. Realizuje sa online formou.

Trvanie

30 minút

Cena

49 €
Konzultácie

V prípade záujmu o konzultáciu alebo školenie nás kontaktujte s bližšími informáciami, aby sme sa vedeli dohodnúť na ďalšom postupe. 

V prípade školenia pre skupinu ľudí je možná dohoda na individuálnej cene podľa počtu osôb.

Spoločnosť nie je platcom DPH. Cenník je platný od 1.4.2024.