Legislatíva

Všetky naše činnosti spojené s prevádzkou bezpilotných lietadiel sú legálne. Pravidelne sledujeme zmeny v legislatíve a okamžite sa podľa nich riadime. Kladieme dôraz na predletovú prípravu, kde identifikujeme prípadné riziká a let vykonáme tak, aby boli čo najviac eliminované. Legálne lietame blízko letísk a taktiež vo vojenských vzdušných priestoroch. Lety koordinujeme so stanovišťom letovej prevádzky a o našej činnosti tak vedia aj iné lietadlá v blízkosti.

Zápis prevádzkovateľa UAS LETY DRONOM s. r. o.

Registrovaný prevádzkovateľ UAS

V zmysle novej legislatívy nám bolo registráciou prevádzkovateľa UAS pridelené registračné číslo a všetky drony sú ním označené.

Povolenie na lietanie pre pilota

Drony sú ovládané pilotmi, ktorí vykonali teoretické a praktické skúšky na Dopravnom úrade SR a získali tak oficiálny preukaz pilota na diaľku. Ide o starší typ certifikácie, ktorá je na území SR stále platná.

Pilot na diaľku v LETY DRONOM s. r. o.
Pilot na diaľku v zmysle EASA v LETY DRONOM s. r. o.

Osvedčenie o spôsobilosti pilota

Piloti úspešne vykonali aj nové skúšky platné na celom území Európskej únie v kategórii Open A1/A3 a Open A2 a získali osvedčenie Dopravného úradu SR v zmysle nariadení EASA.

Povolenie na letecké práce

Na základe schválenia prevádzkovej príručky nám bolo Dopravným úradom SR vydané oprávnenie vykonávať letecké práce.

Povolenie vykonávať letecké práce pre LETY DRONOM s. r. o.
Poistenie pre LETY DRONOM s. r. o.

Poistenie zodpovednosti

Máme uzatvorené komerčné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone leteckých prác.

Novinky v legislatíve

Pravidlá lietania s dronmi sa v poslednom období začali upravovať častejšie než je to žiadúce a preto sme si pripravili niekoľko článkov, ktorými do tejto problematiky vnášame viac svetla. Zároveň týmto potvrdzujeme našu odbornosť a profesionalitu, pretože nielen, že tejto legislatíve rozumieme, ale ju aj dodržiavame.

Novinky v dronovej legislatíve na jednom mieste.