Legislatíva

Všetky naše činnosti spojené s prevádzkou bezpilotných lietadiel sú legálne. Pravidelne sledujeme zmeny v legislatíve a okamžite sa podľa nich riadime. Kladieme dôraz na predletovú prípravu, kde identifikujeme prípadné riziká a let vykonáme tak, aby boli čo najviac eliminované. Legálne lietame blízko letísk a taktiež vo vojenských vzdušných priestoroch. Lety koordinujeme so stanovišťom letovej prevádzky a o našej činnosti tak vedia aj iné lietadlá v blízkosti.

Zápis prevádzkovateľa UAS LETY DRONOM s. r. o.

Registrovaný prevádzkovateľ UAS

V zmysle novej legislatívy nám bolo registráciou prevádzkovateľa UAS pridelené registračné číslo a všetky drony sú ním označené.

Pilot na diaľku v zmysle EASA v LETY DRONOM s. r. o.

Osvedčenie o spôsobilosti pilota

Piloti úspešne vykonali aj nové skúšky platné na celom území Európskej únie v kategórii Open A1/A3 a Open A2 a získali osvedčenie Dopravného úradu SR v zmysle nariadení EASA.

Poistenie pre LETY DRONOM s. r. o.

Poistenie zodpovednosti

Máme uzatvorené komerčné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone leteckých prác.

Zákonom zrušené doklady

Národná rada SR schválila novelu zákona č. 143/1998 Z.z o civilnom letectve, ktorá nadobúda účinnosť 15.07.2024 pričom sa dňom účinnosti končí platnosť nižšie uvedených dokladov.

Povolenie na lietanie pre pilota

Prvý typ preukazu platný na území SR, ktorý bolo možné získať pilotmi, ktorí vykonali teoretické a praktické skúšky na Dopravnom úrade SR.

Pilot na diaľku v LETY DRONOM s. r. o.

Povolenie na letecké práce

Oprávnenie vykonávať letecké práce vydávané Dopravným úradom SR po splnení predpísaných požiadaviek vrátane schválenia prevádzkovej príručky.

Povolenie vykonávať letecké práce pre LETY DRONOM s. r. o.

Novinky v legislatíve

Pravidlá lietania s dronmi sa v poslednom období začali upravovať častejšie než je to žiadúce a preto sme si pripravili niekoľko článkov, ktorými do tejto problematiky vnášame viac svetla. Zároveň týmto potvrdzujeme našu odbornosť a profesionalitu, pretože nielen, že tejto legislatíve rozumieme, ale ju aj dodržiavame.

Novinky v dronovej legislatíve na jednom mieste.