LETY DRONOM

V našej spoločnosti máme niekoľkoročné skúsenosti s leteckými prácami vykonávanými prostredníctvom dronov. Všetky letecké zábery boli od začiatku získavané oficiálnym a legálnym spôsobom. Vďaka našej práci sa pohľady z vtáčej perspektívy dostali do rôznych propagačných videí, televíznych reportáží, dokumentárnych filmov alebo poslúžili architektom, stavbárom, kontrolórom či bežným ľudom. 

REGISTROVANÝ PREVÁDZKOVATEĽ
Naša spoločnosť je registrovaná v registri prevádzkovateľov UAS.
SPÔSOBILÝ PILOT NA DIAĽKU
Pilot úspešne absolvoval teoretické a praktické skúšky.
UZATVORENÉ POISTENIE
Poistenie kryje škody spôsobené prevádzkou dronu pri leteckých prácach.
DRŽITEĽ PLATNÉHO PVLP
Spoločnosť je držiteľom Povolenia vykonávať letecké práce vydaného DÚ SR.

Naše služby sú určené všetkým, od jednotlivcov až po veľké firmy.

Vybrané spolupráce

Logo RTVS
Logo Bloomberg Philanthropy
Logo TA3
Logo Goldbeck
Logo Jan Varchola
Logo Promiseo

Čo o nás napísali klienti?

Ak je to potrebné, let vykonáme aj v interiéri.

Lety dronom v médiách

RTVS

MARKÍZA

TA3