LEGÁLNE LETECKÉ PRÁCE S DRONOM

Ponúkame Vám netradičné pohľady z vtáčej perspektívy na našu krajinu, prírodné bohatstvo alebo krajinnú architektúru vo Vašich mestách či obciach ale aj mimo nich. Dron je skvelý nástroj, vďaka ktorému pre Vás vieme obstarať kvalitné fotografie alebo video využiteľné v mnohých oblastiach. Letecká fotografia na pamiatku prípadne na oživenie rodinného fotoalbumu sa stále vyhotovuje aj v súčasnosti, no do popredia sa dostáva využitie fotografií najmä na účely marketingu pri trhu s nehnuteľnosťami ale nemenej podstatné využitie má letecká fotografia aj pri mapovaní alebo monitoringu vybraného územia. Čokoľvek z toho Vám dokážeme zabezpečiť aj my a to všetko oficiálne legálnym spôsobom.

CERTIFIKOVANÍ PILOTI

Naši piloti na diaľku sú licencovaní Dopravným úradom SR.

REGISTROVANÉ DRONY

Drony sú registrované v registri bezpilotných lietadiel na Dopravnom úrade SR.

UZATVORENÉ POISTENIE

Poistenie kryje škody spôsobené prevádzkou dronu pri leteckých prácach.

PLATNÉ PVLP

Máme udelené platné Povolenie vykonávať letecké práce Dopravným úradom SR.

PONUKA SLUŽIEB

Naše služby delíme do troch veľkých kategórií čím je zabezpečená lepšia orientácia v tom čo ponúkame. V prípade, že Vami požadovanú službu u nás nenájdete, neváhajte nás kontaktovať a spolu sa nám určite podarí nájsť pre Vás to najlepšie riešenie.

REFERENCIE

LETY DRONOM V MÉDIACH

Lety dronom v Markíze
Lety dronom v RTVS
Lety dronom v TA3