Služby

Bezpilotné lietadlá, resp. drony majú veľké využitie v mnohých oblastiach. Naša spoločnosť sa venuje najviac dopytovaným typom a na tieto letecké práce s dronom máme aj všetky potrebné povolenia. Pre bližšie informácie si vyberte oblasť, o ktorú máte záujem.

LETECKÉ FOTO A VIDEO
Štandardné letecké práce, pri ktorých Vám vyhotovíme fotografie alebo video z vtáčej perspektívy.
Detail
LETECKÝ MONITORING
Monitoring a inšpekcia zariadení a budov vo výškach, v nedostupnom teréne či pri výstavbe.
Detail
LETECKÉ MAPOVANIE
Tvorba 3D modelov objektov a území, ich mapovanie, skenovanie a geodetické zameranie.
Detail
KONZULTÁCIE A ŠKOLENIA
Služby poradenského a edukatívneho charakteru.
Detail

Postup

Po tom, ako sa nám ozvete a zistíme základné veci, skontrolujeme oblasť, v ktorej by sa malo lietať, získame povolenia potrebné pre danú lokalitu, nalietame a odovzdáme.

Ozvete sa nám

Plán a povolenie

Lety dronom

Odovzdanie

Obsah služby

Let dronom tvorí iba časť kompletnej služby, ktorú si u nás objednávate v rámci leteckých prác. Nemalú časť zaberá plánovanie letovej úlohy, vybavenie povolenia v danej lokalite a odovzdanie záberov spolu s archiváciou. Pre lepšiu orientáciu prinášame graf spolu s percentuálnym vyjadrením podielu jednotlivých súčastí.

Graf zloženia balíčkov

Spracovanie leteckých záberov

Štandardne sú nalietané zábery dodávané ako surové, teda neupravené. Je to výborný formát, ak sa plánuje so zábermi ďalej pracovať. V prípade záujmu Vám všetky zábery vieme upraviť tak, aby boli použiteľné na okamžitú propagáciu.

Úprava fotografií

Na fotografiách Vám upravíme farby, odstránime nedokonalosti a dodáme im profesionálny vzhľad.

Porovnanie
Postprodukcia

Strih a úprava videa

Profesionálne video pozostáva z viacerých záberov. Vyberieme tie najlepšie, upravíme farby a zostriháme do hudby.