Letecký monitoring

Letecký monitoring - Výstavba haly

Jasný a rýchly prehľad pri výstavbe

Monitorovanie výstavby alebo rekonštrukcie rôznych stavebných objektov ako napr. logistických hál, cestnej infraštruktúry, developerských projektov a pod. V týchto všetkých sektoroch majú letecké práce z dronu skvelé využitie. 

Výhody leteckého monitoringu

BEZPEČNÝ
Dron môže ísť aj na miesta, kde by to bolo pre človeka nebezpečné, pričom využíva senzory na detekciu prekážok.
CELOROČNÝ
V teplých ale aj chladných mesiacoch. Monitoring vykonávame celoročne, ak nejde vyslovene o extrémne počasie.
RÝCHLY
Letecké zábery sú použiteľné v podstate okamžite, prípadne je možné samotný monitoring koordinovať už pri jeho vykonávaní.
INTERIÉROVÝ
Sú situácie, v ktorých je potrebné vykonávať monitoring aj vo vnútri objektov. Aj tu dokáže pomôcť dron.

Detailné mapovanie stavu

Pravidelná vizuálna kontrola pomáha predchádzať vzniku havárií či nežiadúcich a nečakaných odstávok. Často ide o objekty umiestnené vo výškach s ťažkou prístupnosťou. Sú to napríklad komíny, stožiare elektrického napätia, mosty, strešné krytiny a iné stavebné objekty. Dron sa k týmto objektom dostane jednoducho a detailne zmapuje ich stav.

Letecký monitoring - Inšpekcia elektrickej infraštruktúry