Letecké mapovanie

Letecké mapovanie

Tradičná a moderná technológia

Letecké mapovanie je úzko prepojené s geodetickým meraním. Prostredníctvom presných súradníc vlícovacích bodov je možné umiestniť letecké snímky do súradnicového systému. Výsledkom sú potom ortofotomapy, 3D modely území či objektov alebo dáta, prostredníctvom ktorých je možné vypočítať objemy a plochy.

Služby v tejto oblasti

Mračno bodov z LIDARového scanovania

MRAČNO BODOV

Ortofotomapa

ORTOFOTOMAPY

Digitálny model terénu

DIGITÁLNY MODEL TERÉNU (DTM)

Objemy

POVRCHY A OBJEMY

3D model - Kaštieľ Vinné

3D MODELY

Vrstevnice

VRSTEVNICE

Letecké mapovanie je vykonávané v spolupráci s našou partnerskou spoločnosťou Geodetics s.r.o., ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti v zmysle Zákona o geodézii a kartografii č. 215/1995 Z.z.