Nová legislatíva pre drony 2023

Európske pravidlá už aj na Slovensku

Naša krajina síce s implementáciou spoločnej európskej legislatívy niekoľko rokov meškala, no v súčasnosti už platí aj u nás. Európsku legislatívu pripravila Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, známa častejšie pod skratkou EASA, ktorá mala na starosti identifikovať, pomenovať a zjednotiť podmienky používania dronov na území Európskej únie. Existuje tak Vykonávacie nariadenie komisie EÚ 2019/947, podľa ktorého je definovaná celá táto problematika a ktorú museli členské štáty implementovať do svojej legislatívy. Okrem tohto nariadenia existuje ešte Delegované nariadenie komisie EÚ 2019/945, ktoré určuje výrobcom dronov, distribútorom či predajcom, aké bezpilotné lietadlá môžu byť na náš trh umiestňované, čo musia spĺňať a aké musia mať označenia. 

Tieto nariadenia tak spolu definujú celý legislatívny rámec, a teda systém registrácie používateľov dronov, ktorí sú teraz označovaní ako prevádzkovatelia UAS (Unmanned aerial system),  triedy UAS zariadení, v rámci čoho sú drony označované štítkami príslušnej triedy a nové kategórie prevádzky. Nariadenia nadobudli platnosť ešte v roku 2020, na Slovensku sa ale takto začalo lietať až od septembra 2023.

Čo prinášajú nové pravidlá?

Aj napriek tomu, že sa Slovensko v aktualizácii našej legislatívy príliš neponáhľalo, je potrebné povedať, že už predchádzajúce slovenské pravidlá boli podobné tým európskym, a preto tie zmeny nie sú príliš radikálne. Ako to teda máme po novom?

Nový Register prevádzkovateľov UAS

Ak ste si predtým chceli zalietať iba tak, bolo to za istých podmienok možné. Teraz však skoro akákoľvek prevádzka dronu podlieha registrácii Vašej osoby (alebo Vašej spoločnosti) v Registri prevádzkovateľov UAS. 

Nové kategórie prevádzky UAS

Pôvodné dve kategórie nahradili po novom tri. Ide o otvorenú kategóriu označovanú ako Open, ďalej je to osobitná kategória označovaná ako Specific a poslednou je osvedčená kategória označovaná ako Certified. 

Nový systém vykonávania skúšok pilotov UAS

Dnes už musí väčšina pilotov podstúpiť aspoň základné teoretické skúšky. Ak chce pilot získať vyššiu certifikáciu, po absolvovaní tých základných pokračuje na ďalšie teoretické a k tomu sa pridá aj praktická skúška. 

Nové triedy UAS

Výrobcovia musia od 1.1.2023 označovať svoje drony štítkami od triedy C0 až po triedu C6 v závislosti od toho, aké parametre spĺňa ich dron, a teda do akej triedy patrí podľa Európskych pravidiel. To, akú triedu má Váš dron, Vám následne určuje, kde a ako budete môcť lietať.

Je to pre vás komplikované?
Nechajte lietať nás...

Zmeny nastali aj v prípade letov vo vojenskom vzdušnom priestore

Nové pravidlá vo vojenskom vzdušnom priestore

Túto časť má na starosti priamo naše Ministerstvo obrany v spolupráci s veliteľstvom vzdušných síl OS SR. Vznikla nová žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie letovej činnosti s bezpilotným lietadlom, prostredníctvom ktorej sa od pilotov vyžaduje ďalšia administratíva a ktorá je nad rámec tej, ktorú požaduje Dopravný úrad SR. 

Potrebujete poradiť?
Spýtajte sa...