Lety v blízkosti letísk

Osobitné pravidlá v blízkosti letísk

Prevádzka v blízkosti letísk má svoje pravidlá a podmienky. Lety nie je možné vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu, prípadne konzultácie. Postupy sa líšia podľa typu letiska, ktoré môže byť buď civilné – v takom prípade sa nachádza v riadenom vzdušnom priestore označovanom písmenom „D“ alebo taktiež označovanom aj ako riadený okrsok CTR, ďalej môže ísť o letisko vojenské, ktoré sa často nachádza v rámci vojenského vzdušného priestoru a je označené písmenom „R“, prípadne môže ísť o športové letisko, kde sa nachádza tzv. letisková prevádzková zóna ATZ. Vo všetkých spomenutých typoch sú lety dronom výrazne obmedzené, prípadne aj úplne zakázané. To samozrejme neplatí pre licencovaných pilotov, ktorí vedia svoj let koordinovať a sú im stanovené podmienky, za ktorých je možné konkrétny let vykonať. 

Prevádzka UAS v blízkosti medzinárodných letísk (CTR)

V mestách Bratislava, Piešťany, Žilina, Poprad a Košice sa nachádzajú medzinárodné civilné letiská a široké okolie týchto letísk patrí do vzdušného priestoru triedy D, teda riadeného okrsku letiska CTR. Mnoho pilotov si myslí, že ak sa nachádzajú v dostatočnej vzdialenosti od mesta, tak nič neporušujú. Opak je však pravdou, nakoľko je tento typ vzdušného priestoru omnoho väčší, než sa môže zdať. 

V prípade plánovanej prevádzky UAS v CTR priestore je povinné vykonať koordináciu letu s príslušným stanovišťom riadenia letovej prevádzky. Formulár, ktorým sa táto činnosť ohlasuje 24 hodín vopred, je určený iba pilotom, ktorí majú vydané PVLP alebo pilotom, ktorí získajú od DÚ SR jednorazové povolenie na vykonanie takejto letovej činnosti. Ak teda máte certifikáciu pilota A1/A3 prípadne A2, táto nie je postačujúca a je potrebné mať vydané PVLP. Pilot sa následne na mieste vzletu spája s pracovníkom stanovišťa riadenia letovej prevádzky a žiada o povolenie na vzlet (v zmysle vopred zaslanej žiadosti), ktoré mu môže a nemusí byť dané. 

Je tu možnosť zaobísť sa aj bez vyššie uvedeného, tzn. bez koordinácie letu so stanovišťom, ale iba v prípade, ak sa let s bezpilotným lietadlom má vykonať vo vzdialenosti viac ako 3,7 km, resp. 5,6 km od ARP (podľa triedy UAS) , a to do výšky maximálne 30 m (100 ft) nad úrovňou zeme (AGL). 

Mapa CTR a TMA

Mapa CTR a ATM

Je to pre vás komplikované?
Nechajte lietať nás...

Prevádzka UAS v blízkosti športových letísk (ATZ)

Športové letiská, na ktorých je možné očakávať lety malých lietadiel a klzákov, sa na Slovensku vyskytujú v hojnom počte. V okolí každého takého letiska je vytvorená zóna, ktorá je vymedzená kružnicou s polomerom 5,5 km od ARP a pilot UAS so svojím dronom do nej bez predchádzajúcej komunikácie s letiskom nesmie vstupovať. Nejde tu o koordináciou s riadiacim letovej prevádzky ako je tomu pri CTR, avšak aj tieto letiská musia o pohybe dronov v ATZ byť informované. Kontakty má každé športové letisko uverejnené na svojich web stránkach. Ak sa športové letisko nachádza v riadenom okrsku CTR, platia tu pravidlá pre CTR, nie ATZ. 

Mapa ATZ

Mapa ATZ

Potrebujete poradiť?
Spýtajte sa...

Prevádzka UAS v blízkosti vojenských letísk (R)

Táto problematika bola bližšie riešená v samostatnom článku: Lety vo vojenskom vzdušnom priestore