Skúšky pilotov UAS

Na čo sa pripraviť?

Podľa predchádzajúceho článku kategórie prevádzky je zrejmé, že väčšina pilotov má povinnosť absolvovať nejaký typ skúšok. Maximálna vzletová hmotnosť lietadla alebo aj MTOW (Maximum Takeoff Weight) Vás zaradzuje do príslušnej podkategórie, v ktorej sú skúšky pripravené pre danú podkategóriu prevádzky. Vo výsledku je možné získať preukaz spôsobilosti pilota dronu pre podkategóriu A1/A3, prípadne A2, kde ale platí, že najskôr je potrebné absolvovať A1/A3.

Podkategória A1/A3

Preukaz spôsobilosti pilota dronu pre podkategóriu A1/A3 sa získava absolvovaním online výcvikového kurzu a online skúšky teoretických vedomostí.

Tento online výcvikový kurz si vykoná žiadateľ sám a potvrdí ho formou vyhlásenia. Podľa vyjadrenia Dopravného úradu SR sa za výcvikový kurz považuje príprava na online skúšku formou samoštúdia. Online skúška sa vykoná formou online testu v priestoroch Dopravného úradu. Nateraz to teda nefunguje tak ako v okolitých štátoch a túto online skúšku neurobíte z pohodlia domova. Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné, aby žiadateľ dosiahol úspešnosť minimálne 75 %. Test pozostáva zo 40 otázok rozdelených medzi tieto oblasti:

 • bezpečnosť letectva,
 • obmedzenia vzdušného priestoru,
 • regulácia letectva,
 • obmedzenia ľudskej výkonnosti,
 • prevádzkové postupy,
 • všeobecné vedomosti o UAS,
 • ochrana súkromia a osobných údajov,
 • poistenie,
 • bezpečnostná ochrana.

Po úspešnom absolvovaní sa doklad o absolvovaní online výcvikového kurzu (A1/A3) zasiela emailom vo formáte PDF.

Je to pre vás komplikované?
Nechajte lietať nás...

Podkategória A2

Podmienkou pre získanie preukazu spôsobilosti pilota dronu pre podkategóriu A2 je dokladovanie získanej spôsobilosti v podkategórii A1/A3, absolvovanie praktického výcviku a vykonanie dodatočnej skúšky teoretických vedomostí podkategórie A2.

Praktický výcvik sa vykonáva samostatne (podobne ako online výcvikový kurz) a potvrdzuje sa formou vyhlásenia o jeho absolvovaní. Dodatočná skúška sa vykonáva formou online testu v priestoroch Dopravného úradu SR. Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné, aby žiadateľ dosiahol úspešnosť minimálne 75 % tak ako aj v prípade A1/A3. Test pozostáva z 30 otázok rozdelených medzi tieto oblasti:

 • meteorológia,
 • letové charakteristiky UAS,
 • technické a prevádzkové spôsoby zmiernenia rizika na zemi.

Po úspešnom absolvovaní sa doklad o absolvovaní online výcvikového kurzu (A2) zasiela emailom vo formáte PDF.

Potrebujete poradiť?
Spýtajte sa...