Nové poplatky a pokuty v bezpilotnom letectve

Nový sadzobník poplatkov

Historicky úplne prvý sadzobník poplatkov pre oblasť bezpilotného letectva začne platiť od 15.7.2024. Stane sa tak na základe schválenia Zákona č. 214/2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon). Na aké poplatky sa teda musíte pripraviť sme zhrnuli v tabuľke nižšie:

Základné poplatky

V nasledujúcej tabuľke nájdete výšku správnych poplatkov, ktoré patria medzi tie úplne základné s ktorými sa stretnete ak sa rozhodnete lietať s dronom.

Položka Poplatok
Prvý zápis do registra prevádzkovateľov UAS 35 eur
Úprava v registri prevádzkovateľov UAS 10 eur
Skúška teoretických vedomostí pilota na diaľku 30 eur
Hodnotenie praktických zručností pilota na diaľku 60 eur
Tabuľka základných poplatkov

Je to pre vás komplikované?
Nechajte lietať nás...

Ďalšie poplatky

Ak sa rozhodnete využívať dron profesionálne, pravdepodobne nebudete spadať do otvorenej kategórie prevádzky UAS (viac o kategóriách prevádzky) a tak sa na vás budú podľa typu zamýšľanej činnosti vzťahovať nasledovné poplatky:

PoložkaPrvé vydanie / zápisZmena
Povolenie na prevádzku v osobitnej kategórii600 eur200 eur
Povolenie na prevádzku v osobitnej kategórii v rámci klubu200 eur100 eur
Určenie zemepisnej oblasti UAS200 eur
Register bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácií1000 eur200 eur
Osvedčenie prevádzkovateľa LUC2000 eur500 eur
Osvedčenie poskytovateľa služieb U-space1000 eur100 eur
Osvedčenie poskytovateľa spoločných informačných služieb1000 eur100 eur
Tabuľka ďalších poplatkov

Potrebujete poradiť?
Spýtajte sa...

Pokuty

Okrem nových poplatkov boli stanovené aj nové pokuty za porušenie nariadení a predpisov v oblasti bezpilotného letectva, ktoré sme pre lepší prehľad rozdelili na závažné a menej závažné.

Typ deliktu a osoby

Pokuta

Závažné porušenie pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi

do 20 000 eur

Menej závažné porušenie pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi

do 5 000 eur

Medzi závažné radíme podľa zákona delikty ako napr. porušenie zemepisnej oblasti UAS, prevádzka bezpilotného lietadla bez zaregistrovania sa do registra prevádzkovateľov, prevádzka UAS ktorého projektový návrh podlieha certifikácii a nebol zapísaný do registra, prevádzka bez poistenia zodpovednosti za škodu, neoprávnený zásah do systému diaľkovej identifikácie alebo do systému priamej diaľkovej identifikácie prípadne neaktualizovanie nahratých údajov alebo celkovo absencia tohto systému.

Menej závažné sú napr. neoznámenie zmeny údajov zapísaných v registri prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov alebo nepožiadanie o zmenu údajov zapísaných v registri bezpilotných lietadiel do 30 dní odo dňa, keď takáto zmena nastala, neoznámenie ukončenia prevádzkovania bezpilotného leteckého systému do 15 dní odo dňa ukončenia jeho prevádzky, neposkytnutie súčinnosti Dopravnému úradu, ministerstvu, stálej medzirezortnej komisii, stálej komisii pre bezpečnosť civilného letectva alebo stálej komisii.